TOP

WPC - Wood-Plastic Composite

WPC  - Dřevo-Plastový Kompozit
WPC je kompozitní materiál, což znamená že je složený ze dvou a více materiálů. Tím to spojením dvou a více rozdílných materiálů se dosáhlo lepších vlastností než mají materiály samostatně. Využíváme spojení v našem případu dvou materiálů, dřevění hmoty a polymeru. Dále obsahuje pojiva a další příměsi, které zlepšují celkové vlastnosti WPC terasových prken.

Z čeho lze vyrábět WPC terasová prkna - dřevní moučka která je odpadním materiále, ale záleží z jakého je dřeva, na vlhkosti a velikosti částic. Dřevní vlákna (celulóza) jsou získávána z dřevin, slámy, bambusu, konopí a další rostliny a materiály. Ovšem dřevní vlákna mají lepší mechanické vlastnosti než dřevní moučka. Čím bude lepší štíhlostní poměr dřevních vláken, tím budou obecně se zlepšovat mechanické vlastnosti. Ale opět záleží z jaké dřeviny nebo materiálu budou získávána, kvalita toho to vstupního produktu velmi ovlivňuje celkovou kvalitu.

Používané termoplastické materiály (polymery) - Polyetylen a jeho rozdělení HDPE,LDPE,MDPE,LLDPE,VLDPE,UHMWPE, Polypropylen, Polyvinylchlorid. 

Aditiva - Používají se pro zlepšení vlastností WPC materiálu jako takového. Hlavním problémem spojení dvou materiálů jako dřeva a plastických materiálů je, že jeden je hydrofobní (plastický materiál) a druhý hydrofilní (dřevní hmota). Tím vzniká malá adheze mezi těmito materiály, čímž dochází ke špatnému přenosu napětí.

UV stabilizátory - Pohlcují UV záření, který by jinak způsobovalo degradaci materiálu
Biocidy - Zabraňují růstu a tvoření plísní a hub, které způsobují znehodnocení materiálu
Retardéry hoření - svým výskytem v materiálu snižují jeho hořlavost
Barvy - barevné pigmenty dodávají výslednému kompozitnímu materiálu jeho požadovanou barevnost, je důležité aby barevné pigmenty byly stálé jak tepelně, tak při dlouhodobému vystavení slunci.
Plastifikátory a polymerní modifikátory - zlepšují ohebnost, tvárnost a dodávají rázu vzdornost kompozitu
Nukleační činidla a maziva - zlepšují vlastnosti a zpracovaní výrobku, usnadnění začáteční krystalizace s následným zvýšením krystalizačních center a zjemnění krystalizační struktury.

Velmi ovšem záleží, na celkovém obsahu dřeva, polymeru a aditiv. Čím více bude WPC obsahovat dřevěné složky, tím více se bude blížit vzhledem skutečnému dřevu, ale bude ztrácet svoje odolností vlastností proti venkovním vlivům a naopak čím více polymeru tím bude materiál odolnější, ale nebude tak dobře imitovat skutečné dřevo. Musí to být rozumný kompromis, aby byl materiál odolný a zároveň byl věrnou imitací skutečného dřeva. Poměry bývají 30-70% dřevěného materiálu a 20-50% polymeru, plus pojivové materiály a další příměsi pro zlepšení vlastností. Existuje více druhů polymerů, které se používají spolu s dřevěnou moučkou, pilinami. Tady ovšem zase platí, že každý polymer má své pro a proti, a samozřejmě se podílí na celkové ceně.